Äriprotsesside juhtimise vahendite võrdlus ettevõtte OÜ Tarbus näitel

Nimi
Raivo Oks
Kokkuvõte
Äriprotsesside juhtimine on viimastel aastatel saanud suure tähelepanu osaliseks just oma potentsiaali pärast tõsta oluliselt produktiivsust ja säästa kulutusi. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida erinevaid äriprotsesside juhtimise vahendeid ja nende kasutamise võimalusi ettevõttes.Töö tulemusena valmisid ettevõtte äriprotsesse kirjeldavad skeemid. Konkreetseks äriprotsessiks, mida töös lähemalt uuriti, oli juhuvedude osutamise teenus. BizAgi analüüsivahendite kasutamine võimaldas graafiliselt jälgida protsessi kulgu ja võtta vastu otsuseid muutuste tegemiseks. BizAgi kasutamine aitas siin protsessi paremini mõista ja viia see valmisolekuni automatiseerimiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF