Automatiseeritud ressursside optimiseerimine äriprotsessides

Nimi
Riivo Roose
Kokkuvõte
Äriprotsesside optimiseerimine on aeganõudev tegevus. Seda põhjustab võimalike optimiseeringute suur arv. Antud olukord sunnib analüütikuid probleemi lahendama katse-eksitus meetodi abil ning parima võimaliku lahenduse leidmine pole garanteeritud. Automatiseeritud äriprotsesside parandamist on uuritud ning parimaid tulemusi on saavutatud geneetiliste algoritmide abil ressursside jaotuse muutmisel. See protsess on väga aeganõudev ning tihtipeale suudetakse optimaliseerida ainult ühe tulemuslikkuse näitaja suhtes. Eelnevalt nimetatud probleemide lahendamiseks on käesoleva magistritöö eesmärgiks olnud arendada automaatne äriprotsessi ressursside jaotuse optimaliseerija, mis suudab protsessi parandada korraga mitme tulemuslikkuse näitaja suhtes. Tähtsat rolli omas ka optimaliseerija kiirus. Üldised tulemused olid positiivsed ning tõestasid juhtumiuuringu abil, et matemaatilist optimaliseerimistehnikat nimetusega hill-climbing on võimalik rakendada äriprotsessi resursside jaotamise probleemi lahendamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Prof. Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF