arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automatiseeritud ressursside optimiseerimine äriprotsessides
Nimi Riivo Roose
Kokkuvõte Äriprotsesside optimiseerimine on aeganõudev tegevus. Seda põhjustab võimalike optimiseeringute suur arv. Antud olukord sunnib analüütikuid probleemi lahendama katse-eksitus meetodi abil ning parima võimaliku lahenduse leidmine pole garanteeritud. Automatiseeritud äriprotsesside parandamist on uuritud ning parimaid tulemusi on saavutatud geneetiliste algoritmide abil ressursside jaotuse muutmisel. See protsess on väga aeganõudev ning tihtipeale suudetakse optimaliseerida ainult ühe tulemuslikkuse näitaja suhtes. Eelnevalt nimetatud probleemide lahendamiseks on käesoleva magistritöö eesmärgiks olnud arendada automaatne äriprotsessi ressursside jaotuse optimaliseerija, mis suudab protsessi parandada korraga mitme tulemuslikkuse näitaja suhtes. Tähtsat rolli omas ka optimaliseerija kiirus. Üldised tulemused olid positiivsed ning tõestasid juhtumiuuringu abil, et matemaatilist optimaliseerimistehnikat nimetusega hill-climbing on võimalik rakendada äriprotsessi resursside jaotamise probleemi lahendamisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Prof. Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2012
PDF