Rollipõhise juurdepääsukontrolli mudelite teisendamise prototüüp

Nimi
Liis Jaks
Kokkuvõte
Rollipõhine juurdepääsukontroll on arvutisüsteemides laialtkasutatav mehhanism – see tagab turvalisuse, lubades ligipääsu ressurssidele vaid nendele kasutajatele, kel on selleks vastavad õigused. Rollipõhise juurdepääsukontrolli lahendusi on võimalik välja töötada selliste modelleerimiskeelte abil, nagu SecureUML ning UMLsec, mis mõlemad esitavad süsteemi disaini erinevatest vaatepunktidest. Mitme kooskõlalise mudeli koostamine võib aga osutuda keeruliseks ning aeganõudvaks ülesandeks. See võib omakorda vähendada rollipõhise juurdepääsukontrolli mudelite loomise motivatsiooni. Ühe lahendusena võib pakkuda arendajale tööriista, mis kasutaks ühes keeles loodud mudelit, et selle põhjal automaatselt konstrueerida mudel teises keeles. Teisendatud mudel aga ei oleks täielik, kuna eelmainitud keeli kasutatakse osalt erineva informatsiooni kandmiseks. Tööriista eesmärk oleks vähendada vajadust teist mudelit koostades käsitsi informatsiooni kopeerida. Selle töö raames arendatakse tööriista prototüüp, mis teisendab SecureUML mudeli UMLsec mudeliks ning vastupidi. See teostatakse Java programmeerimiskeeles ning pistikprogrammina professionaalsele UML modelleerimistööriistale MagicDraw. Rakendusele lisatakse menüüpunktid, millele vajutades käivitatakse teisendused: SecureUML keelest UMLsec keelde või vastupidi. Lisafunktsioonina arendatakse ka mõlema mudeli täielikkuse kontrollid, mille abil antakse kasutajale teada, kas kõik vajalikud elemendid on olemas. Need annavad kasutajale juhtnööre, kuidas teisendatud mudelit täiendada, kuna on teada, et pärast teisendust on teatud info uuelt mudelilt puudu. Teine lisakomponent võimaldab töödelda UMLsec märgendeid (ingl. k. association tags), mis on SecureUML ning UMLsec vaheliste teisenduste tähtis osa. Käesoleva töö raames on koostatud ka pistikprogrammi dokumentatsioon – nõuete analüüs, koodi dokumentatsioon ning kasutusjuhend – mille eesmärk on tagada prototüübi mõistmine ning aidata kaasa selle edasiarendamisele tulevikus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Dr. Raimundas Matulevičius Dr. Sven Laur
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad