Mängu arendus Android platvormil

Nimi
Ats Vendik
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli arendada mäng Android platvormile, mis võimaldaks mängijal mängimiseks kasutada tema enda muusikakollektsiooni. Mängu žanri valimisel oli kõige olulisemaks parameetriks väike konkurents, mis võimaldab mängul potentsiaalsetele ostjatele rohkem silma paista. Töös analüüsiti ning põhjendati erinevaid antud projektiga seotud tehnoloogilisi valikuid ning kirjeldati suuremaid töö käigus tekkinud probleeme ning nende lahendusi. Töö piiratud mahu tõttu oli tähelepanu keskpunktiks valitud ainult Android platvormi ning muusikamängu spetsiifilised teemad. Valminud mäng sisaldab kõiki töö käigus kirjeldatud elemente, kuid kommerts-kõlbliku tooteni jõudmiseks on vaja mängu veel viimistleda. Enne toote turule laskmist on plaanis mängust teha ka iOS versioon, mis on valitud tehnoloogiate ja disainiotsuste tõttu saavutatav suhteliselt väikese vaevaga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF