Raamistik pilvel põhinevate veebirakenduste skaleeruvuse ja jõudluse kontrollimiseks

Nimi
Martti Vasar
Kokkuvõte
Antud magistritöö uurib võimalusi, kuidas kasutada veebirakendust MediaWiki, mida kasutatakse Wikipedia rakendamiseks, ja kuidas kasutada antud teenust mitme serveri peal nii, et see oleks kõige optimaalsem ja samas kõik veebikülastajad saaks teenusele ligi mõistliku ajaga. Amazon küsib raha pilves toimivate masinate ajalise kasutamise eest, ümardades pooleldi kasutatud tunnid täistundideks. Antud töö sisaldab vahendeid kuidas mõõta pilves olevate serverite jõudlust ning võimekust ja skaleerida antud veebirakendust. Amazon EC2 pilvesüsteemis on võimalik kasutajatel koostada virtuaalseid tõmmiseid operatsiooni süsteemidest, mida saab pilves rakendada XEN virtualiseerimise keskkonnas, kui eraldiseisvat serverit. Antud virtuaalse tõmmise peale sai paigaldatud tööks vaja minev keskkond, et koguda andmeid serverite kasutuse kohta ja võimaldada platvormi, mis lubab dünaamiliselt ajas lisada servereid ja eemaldada neid. Magistritöö uurib Amazon EC2 pilvesüsteemi kasutusvõimalusi, mille hulka kuulub Auto Scale, mis aitab skaleerida pilves kasutatavaid rakendusi horisontaalselt. Amazon pilve kasutatakse antud töös MediaWiki seadistamiseks ja suuremahuliste eksperimentide rakendamiseks. Vajalik on teha palju optimiseerimisi ja seadistamisi, et suurendada teenuse läbilaske võimsust. Antud töö raames loodud raamistik aitab mõõta serverite kasutust, kogudes andmeid protsessori, mälu ja võrgu kasutamise kohta. See aitab leida süsteemis olevaid kitsaskohti, mis võivad põhjustada süsteemi olulist aeglustumist. Antud töö raames sai tehtud erinevaid teste, et selgitada välja parim võimalik paigutus ja seadistus. Saavutatud seadistust kontrolliti hiljem 2 suuremahulise eksperimentiga, mis kestis üks päev ja mille käigus tekitati 22 miljonit päringut, leidmaks kuidas raamistik võimaldab teenust pilves skaleerida ülesse päringute arvu tõusmisel ja vähendada servereid, kui päringute arv väheneb. Ühes eksperimendis kasutati optimaalset heuristikat, et selgitada välja optimaalne serverite arv, mida on vaja pilves rakendada. Teine eksperimentidest kasutas Amazon Auto Scale teenust, mis kasutas serverite keskmist protsessori kasutamist, et selgitada välja, kas pilves on vaja servereid lisada või eemaldada. Antud eksperimendid näitavad selgelt, et kasutades dünaamilist arvu servereid, olenevalt päringute arvust, on võimalik teenuse üleval hoidmiseks säästa raha.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad