Pideva tarnimise strateegia rakendamise analüüs AS Webmedia Group projektis EMPIS

Nimi
Mirjam Rauba
Kokkuvõte
Antud töös uuriti pideva tarnimise strateegiat ning selle rakendamise võimalusi EMPIS projektis. Esmalt tutvustati pideva tarnimise strateegia üldiseid põhimõtteid ja praktikaid, konfiguratsioonihalduse tavasid, testimisstrateegia väljatöötamise põhimõtteid ja paigalduskonveierit. Seejärel kirjeldati EMPISes kasutusel olevat arendusprotsessi ning võrreldi seda pideva tarnimise strateegiaga. Lõpuks toodi välja soovitused pideva tarnimise strateegia kasutusele võtmiseks. Üheks põhiliseks eesmärgiks oli leida võimalus, kuidas arendustsükleid lühemaks muuta ilma kvaliteedis järgi andmata. Selle eelduseks on vältida pikka regressioontestimise faasi. Pideva tarnimise strateegia pakub välja lahenduse probleemile automaattestide laialdase kasutuselevõtmisega. Kuid antud soovituse rakendamine projektis EMPIS on väga aeganõudev ja kulukas protsess. Töö tulemusena toodi välja esmased soovitused, mida EMPIS projektis pideva tarnimise strateegia kasutuselevõtmiseks rakendada. Töö tulemusi tutvustatakse EMPISe arendusmeeskonnale. Heakskiidu saamisel on võimalik, et neid hakatakse projektis rakendama. Kuna teema on huvitav ja võib tuua olulist kasu projekti efektiivsemaks muutmisel, siis jätkatakse pideva tarnimise strateegia uurimist arendusprotsessi täiustamiseks. Pideva tarnimise strateegia põhimõtete täielik rakendamine EMPISes on raskendatud, kuna projekt on kestnud juba rohkem kui kolm aastat ning tagantjärele muudatuste sisse viimine on keerukas. Seetõttu tuleks töös kirjeldatud põhimõtteid tutvustada alles alustavates ja algusfaasis olevatele projektidele, et nende arendusprotsess muuta algusest peale efektiivsemaks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Helle Hein, Artur Assor
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF