Rahvusvaheliste koolirobootika õppematerjalide ülevaade ja eestindamise võimalused

Nimi
Gajali Veeroja
Kokkuvõte
Töö käigus selgus, et materjale pole nii palju kui esmapilgul tundub, sest Robotics Projects Themes komplekt kujutab endast sisuliselt Robotics Engineering Vol 2 lihtsustatud versiooni – juhendmaterjalide kogus jäi aga sellegipoolest märkimisväärseks. Materjale annaks edukalt kasutada ka Eesti õppekavades, aga enamus nendest ei oleks täiesti ilma midagi muutmata kasutatavad, kui õpilasel puudub inglise keele oskus. Lisamure seisnes ka tähelepanekus, et põhikooli teisele astmele on raske, kui et pea võimatu, leida mingit projekti, mis kattuks nende ainekavadega või teemasid otseselt toetaks. Hea oleks, kui antud tööst tekiks veel tunnikavu lisaks ülalolevale, sest kasulikku materjali on palju. Võib-olla selguks, et keskendudes rohkem matemaatika teemadele, annaks midagi asjalikku ja huvitavat leida ka teisele õppeastmele. Emotsioon antud tööst on üldjoontes positiivne, kuigi tekkis probleeme .ISO failide avamisega, mistõttu olin sunnitud need lõpus lihtsalt lahti pakkima. Juhtus ka teisi ebameeldivaid üllatusi mõne kohaga töötades, aga lõpphinnang materjalide kasutajamugavusele ja meeldivusele on kõrge. Loodan, et need inimesed, kes hakkavad tegelema materjalide eestindamisega, saavad huvitava, kasuliku ja toreda kogemuse osaliseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF