Geograafiliste Andmete Mudelipõhine Rühmitamine

Nimi
Roman Tekhov
Kokkuvõte
Töö eesmärk oli disainida ja realiseerida algoritme teatud tüübiga andmete analüüsimiseks. Tegu on geograafiliste koordinaatidega annoteeritud sündmustega (pikkus ja laius). Algoritmide põhiülesanne on ennustada geograafilisi piirkondi, kus sama tüübiga sündmused toimuvad suure tõenäosusega ka tulevikus. Me vaatlesime kahte tüüpi andmeid. Esimene tüüp on kahemõõtmelise normaaljaotusega sündmused, mis paiknevad ümber keskset punktallikat. Teine tüüp on sündmused, mis on jaotatud mööda keskset joonelõiku. Näiteks liiklusõnnetuste toimumiskohad paiknevad mööda maanteesid, mida saab modelleerida sirgete lõikude kogumina. Esimene andmetüüp on laialt esitatud kirjanduses, ning antud töös kirjeldatakse hästi tuntud sellekohased algoritmid. Teise andmetüübi analüüsimiseks sobivate algoritmide arendus ja esitamine oli aga selle töö peamine panus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF