arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Geograafiliste Andmete Mudelipõhine Rühmitamine
Nimi Roman Tekhov
Kokkuvõte Töö eesmärk oli disainida ja realiseerida algoritme teatud tüübiga andmete analüüsimiseks. Tegu on geograafiliste koordinaatidega annoteeritud sündmustega (pikkus ja laius). Algoritmide põhiülesanne on ennustada geograafilisi piirkondi, kus sama tüübiga sündmused toimuvad suure tõenäosusega ka tulevikus. Me vaatlesime kahte tüüpi andmeid. Esimene tüüp on kahemõõtmelise normaaljaotusega sündmused, mis paiknevad ümber keskset punktallikat. Teine tüüp on sündmused, mis on jaotatud mööda keskset joonelõiku. Näiteks liiklusõnnetuste toimumiskohad paiknevad mööda maanteesid, mida saab modelleerida sirgete lõikude kogumina. Esimene andmetüüp on laialt esitatud kirjanduses, ning antud töös kirjeldatakse hästi tuntud sellekohased algoritmid. Teise andmetüübi analüüsimiseks sobivate algoritmide arendus ja esitamine oli aga selle töö peamine panus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2012
PDF