Viimine väärkasutamine juhtudel ISSRM

Nimi
Inam Soomro
Kokkuvõte
Digitaalse ja sotsiaalse elu vaheline piirjoon on hägunemas ning informatsiooni süsteemide turvalisuse ja informatsiooni per se turvalisus tekitab muret. Samuti pälvib tähelepanu süsteemide turvalisuse arendamine ja säilitamine. Olemasolevad uurimused viitavad mitmetele juhtumitele, kus turvalisuse aspekti võeti arvesse ainult süsteemi väljatöötamise protsessi lõpus, jättes välja süstemaatilise turvalisuse analüüsi süsteemi ja tarkvara nõuete ja kavandamise etappidel. Misuse case diagrams on üks võimalikke viise seostada turvalisuse analüüsi ja süsteemi funktusionaalsete nõuete definitsiooni. Nende peamine eesmärk on negatiivsete stsenaariumite modeleerimine, seoses defineeritud süsteemi funktsionaalsete nõuete esilekutsumise ja analüüsiga. Hoolimata sellest eelisest on väärkasutatud juhtumid üsna ebatäpsed; nad ei täida riskianalüüsi organiseerimise strateegiaid, ja seega võivad viia valetõlgendamiseni turvalisusega seotud konseptsioonides. Sellised limitatsioonid võivad potentsiaalselt viia puudulike lahendusteni turvalisuse alal. Sageli tuleb organisatsioonidel leida enda turvalisuse lahendused, et kaitsta oma ressursse ja varasid. Käesolevas töös rakendame süstemaatilist lähenemist, et mõista kuidas Misuse case diagrams aitavad organiseerida ettevõtete varasid, potentsiaalseid süsteemiriske ja turvalisuse nõudeid, et leevendada riske. Täpsemalt ühtlustame Misuse case konstruktsiooni domeeni mudeli kontseptiga, informatsiooni süsteemi turvalisusriski haldamiseks (Information Systems Security Risk Management; ISSRM). Lisaks, põhinedes ISSRM ja keelelisele ühtlustamisele, uurime ja arendame reeglid, et tõlkida Misuse cas diagrams Secure Tropos mudelile. Käesoleva uurimuse panusel on mitmeid eeliseid. Esmalt aitab potentsiaalselt mõista, kuidas Misuse case turvalisuse riski haldamisega tegeleb. Teiseks määratleb meetodi, mis toetab turvalisuse nõuete põhjendamist arendatud süsteemi kehtestamisel ja rakendamisel. Viimaseks, Secure Troposi transformeerumine aitab potentsiaalselt arendajatel (ja teistel süsteemi vahendajatel) mõista miks turvalisuse lahendused on olulised ning millised on erinevate huvigruppide kompromissid. Plaanime kinnitada saadud tulemused, kus mudeli kvaliteet seoses selle arusaadavusega on mõõdetud Misuse case diagram jaoks. Usume, et selline Misuse case seadistamine koos ISSRM ja Misuse case diagram transformeerumine eesmärgile orienteeritud modelleerumisele, on kasulik süsteemi ja tarkvara arendajatele. Esmalt aitab mõista turvalisusega seotud probleeme varajastes arendamise staadiumites. Teiseks aitab vaadata probleemi erinevatest vaatenurkadest, mõistes erinevaid turvalisuse arendamise perspektiive.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dr. Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF