Andmebaaside haldamine mobiiliga Androidi näitel

Nimi
Joosep Lall
Kokkuvõte
Antud lõputöö eesmärgiks oli tutvustada andmebaasi haldamist mobiili kaudu. Selle probleemi lahenduseks kasutatakse mobiilirakendust Connect to SQL, mis on vabavaraline ning kättesaadav Android rakenduste poest Google Play. Töös on antud ülevaade rakenduse Connect to SQL kasutamisest. Tehti ülevaade päringu koostamise erinevatest võimalustest ning koos graafiliste piltidega näidati ka päringu saatmise ja kuvamise operatsioone. Tehtud töö tulemusena valmis praktikumijuhend Tartu Ülikooli aine Andmebaasid jaoks, õpetamaks tudengeid kasutama oma mobiiltelefoni, et hallata andmebaasi. Töö lisas olevast praktikumijuhendist leiab erinevad praktilised ülesanded, mille käigus näidatakse programmi võimalusi. Praktikumi käigus luuakse andmebaas, millele lisatakse tabelid koos informatsiooniga. Seejärel teostatakse erinevaid päringuid sisestatud andmete kättesaamiseks ning ka päringuid valitud andmete kustutamiseks. Kõige keerulisem punkt antud bakalaureusetöö juures oli Sybase’i ASE serveri installeerimine ja seadistamine Amazoni EC2 instantsis. Suurimaks probleemiks polnud mitte installeerimine, vaid väliselt seadistatud serverile juurdepääs, kuna tulemüüri seadistused olid paigast ära. Kokkuvõtvalt arvab autor, et antud lõputöö täidab oma eesmärgi, milleks oli anda ülevaade andmebaasi haldamisest mobiiliga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF