Lähtekoodi pidev integratsioon funktsionaalsete harudega arendusmudelis

Nimi
Tõnis Pool
Kokkuvõte
Lähtekoodi pidev integratsioon ja funktsionaalsete harudega arendusmudel on pealtnäha teineteist välistavad tarkvara arenduse metodoloogiad. Ometi on nad mo ̃lemad omal moel kasulikud. Selles töös uurime, kuidas siiski kasutada neid kahte metodoloogiat koos nii, et mõlemad säilitaksid oma kasulikkuse. Töö keskendub avatud lähtekoodiga pideva integratsiooni serverile Jenkins ning Mercuriali versioonihaldussüsteemile. Töö eeldab lugejalt tarkvaraarenduse baasteadmiste, sealhulgas versioonihaldus- ja tarkvara ehitus/pakendamise süsteemide põhimõtete, tundmist. Töö üldosa ning pakutud lahendus on platvormist ja programmeerimiskeelest sõltumatu, kuid põhineb kohati Java programmeerimiskeelel ning täpsemalt Apache Maveni ehitussüsteemil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Toomas Römer, Rein Raudjärv ja Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF