LEGO Mindstorms NXT komplektiga ühilduv Vernier’ vererõhumõõtja

Nimi
Gustav Amer
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua terviklik dokument, mille abil saavad kooliroboti projektiga liitunud koolide õpilased õppida kasutama LEGO Mindstorms NXT komplekti koos Vernier’ vererõhumõõtjaga. Esimeses peatükis pöörame tähelepanu vererõhule kui füüsikalisele nähtusele ning selle mõõtmise ajaloole. Teises peatükis uurime lähemalt, kuidas saab LEGO Mindstorms NXT komplekti kasutada koos Vernier’ vererõhumõõtjaga vererõhu mõõtmiseks. Kolmandas peatükis vaatame, milliseid ülesandeid ning katsetusi saab teha Vernier’ vererõhumõõtja ning NXT komplektiga. Antud bakalaureuse töö on sarnane teistele bakalaureuse töödele, mis põhinevad LEGO Mindstorms NXT komplektil. Töödel on sarnane struktuur ning eesmärk, leida kasutust õppematerjalina koolides.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF