Rütmituvastus Androidil

Nimi
Priit Tiidla
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua rakendus Androidi platvormile, mis võimaldaks muusikahuvilisest kasutajal arendada oma rütmitunnetust. Töös antakse ülevaade muusikateooriast, mida on vaja tunda, et saada aru rakenduse tööst, kirjeldatakse helisignaali digitaliseerimist ja meetodeid, mis on vajalikud muusikast löökide tuvastamiseks. Töös kajastatakse ka mõningaid rakenduses kasutatud Androidi platvormi tehnoloogiaid ja tuuakse välja mõned punktid, millega tuleks arvestada nimetatud platvormile rakendust luues.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF