JavaScripti staatilise koodianalüsaatori loomine teenusena

Nimi
Jaanus Jaggo
Kokkuvõte
Staatiline koodianalüüs on tarkvaratööstuses laialt kasutatud analüüsimeetod koodiülevaatuste toetamiseks ning koodi kvaliteedi hindamiseks juba tarkvaraprojekti varajases staadiumis. Käesolevas töös tutvustatakse teenusepõhist lähenemist koodianalüsaatori loomisel, seejuures tuginedes privaatse lähtekoodi printsiibile. Selle meetodi mõistlikkuse ja teostatavuse hindamiseks lõime staatilise koodianalüsaatori prototüüp JavaScriptile. JavaScripti analüsaator on realiseeritud pistikud-teenusena lahenduse XMLStyleHelper laiendusena. Loodud JavaScripti analüsaator sobib hästi lähtekoodi struktuuri keerukuse hindamiseks ning annab tervikpildi koodis olevatest funktsioonidest. Teenusepõhine lähenemine annab mitmeid eeliseid eraldiseisva rakenduse ees ning tuginedes privaatse lähtekoodi printsiibile on see kasutajatele vastuvõetavam.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad