Vabavaralised noodigraafikaprogrammid

Nimi
Annemari Sarri
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada ja võrrelda vabavaralisi noodigraafikaprogramme. Tööd saab kasutada endale meelepärase noodigraafikaprogrammi leidmiseks. See annab ülevaate vabavaralistest noodigraafikaprogrammides, kuigi see ei kirjelda kõiki saadaolevaid programme. Töös ei ei uurita programme, mis ei ole saadaval Microsoft Windows operatsioonisüsteemidele. Noodigraafikaprogramme võiks nende võimaluste järgi jagada algelisemateks ja professionaalsemateks. Kuigi ka paremal tasemel programmidel võib olla, puudusi oli siiski töös näha, et kõik noodigraafikaprogrammid ei ole omaduste poolest võrdsed ning mitmed neist ei sobi (või on raske kasutada) keerulisemate muusikateoste loomiseks. Noodigraafikaprogramme peaks olema lihtne kasutada ka inimestel, kellel ei ole noodigraafikaga kauaaegseid kogemusi. Neid peaks saama kasutada ka nootide õppimiseks. Selleks tuleb kasuks kui programmis nähaolev noodikiri on võimalikult sarnane välja prinditavale lõpptulemusele. Ka peaks nootide sisestamine olema lihtne ja loogiline ning leiduma võimalus noodikirja loomise ajal ette mängida. Noodigraafikaprogramme kasutavad ka oma ala professionaalid, kelle nõudmised on suuremad. Nii neile kui amatööridele peaks programm MuseScore olema meelepärane või vähemalt hea tasuta alternatiiv võimsamatele programmidele. Tekstipõhised noodigraafikaprogrammid on võimalustelt võrreldavad graafiliste programmidega. Nende kasutajatel peaksid olema mingid eelteadmised muusika notatsioonist, mis hõlbustavad programmide kasutatavate koodide omandamist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF