Tudengite õpiharjumuste jälgimise päevik

Nimi
Julia Gritsuk
Kokkuvõte
Antud töö autori eesmärgiks on disainida ja implementeerida veebikeskkond Tartu Ülikooli tudengite jaoks, kus õpilased saavad iga päev märkida, kui kaua ja mis õppimismeetodeid kasutades nad tegelesid valitud ainetega. Selline süsteem on vajalik tudengitele selleks, et kontrollida oma ajakulu erinevate ainete õppimiseks ja jälgida enda ja teiste tudengite õpiharjumuste kujunemist. Samuti võimaldab see õppejõul väga mugavalt saada ülevaadet tegeliku aine õppemahu ning tudengite õpistrateegiate kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad