Tekstuurisüntees rastergraafikaredaktorile GIMP

Nimi
Ville Sokk
Kokkuvõte
Töö eesmärk oli realiseerida tekstuurisünteesi algoritm rastergraafikaredaktorile GIMP. Tekstuur on muster, mis kantakse 3D graafikas detailide lisamiseks mingi objekti pinnale. Nende loomine nõuab kunstnikult oskusi ja palju aega. Tekstuurisüntees võimaldab kasutaja poolt etteantud pildi põhjal genereerida suvaliste mõõtmetega tekstuure. Tekstuurisünteesi on võimalik kasutada ka mitmede muude ülesannete täitmiseks, näiteks pildilt objektide automaatselt eemaldamiseks või objektide liigutamiseks. GIMP on rastergraafikaredaktor, mida kasutatakse fotode töötlemiseks, digitaalmaalimiseks, kasutajaliideste graafiliste elementide disainimiseks jms jaoks. Töö alguses on toodud ülevaade tekstuurisünteesi teaduskirjanduse harudest. Seejärel on kirjeldatud töö käigus loodud lahenduses kasutatud algoritme. Lähtuti tekstuuri optimeerimise algoritmist, mis loob tekstuuri esialgse lähendi ja muudab seda iteratiivselt lähtepildile sarnasemaks. Kuna tekstuuri optimeerimine on aeglane kasutati veel mitut algoritmi jõudluse parandamiseks. Pärast kasutatud algoritme on kirjeldatud loodud realisatsiooni ja võrreldud seda olemasolevate GIMPi tekstuurisünteesi pistikprogrammidega. Kuigi lahenduse väljund on hea kvaliteediga, jääb see kiiruses varasematele pistikprogrammidele alla. Erinevalt olemasolevatest pistikprogrammidest saavad töös loodud lahendust kasutada teised programmid, see töötab ka järgmiste GIMPi versioonidega ning see kasutab suurema bitisügavusega värviruumi, mis võimaldab defektideta pilte töödelda. Töö lõpus on välja toodud mitmeid võimalusi lahenduse kvaliteedi ja jõudluse parandamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF