Rollipõhine dekompositsioon vidinail baseeruvate oleku jagamise, salvestamise ja taastamise toega ärirakenduste mitme eksemplariga käivitamiseks

Nimi
Liisi Haav
Kokkuvõte
Veebimaastikul suurt populaarsust kogunud tavatarbijatele suunatud vidinapõhised veebi-rakendused on loonud soodsa pinnase üldotstarbeliste mashup’ite loomise raamistike ning tööriistade tekkeks. Need tööriistad on eelkõige suunatud tava-Interneti kasutajatele, et luua lihtsaid mashup-tüüpi rakendusi. Samal ajal oleks vidinapõhistest veebirakendustest kasu ka ärirakendustena. Peamiseks takistuseks ärirakenduste loomisel veebipõhiste raken-dustena on keerulisest äriloogikast tulenevad keerukad nõuded ning protsessid. Antud magistritöö uurib, kuidas teostada veebividinatel põhinevate mashup-tüüpi ärirakenduste arendamist nii, et säiluks mashup’ite loomisega seotud peamised eelised, lihtsus ja kiirus. Käesolev magistritöö pakub välja laienduse olemasolevale mashup-tüüpi raamistikule, et toetada mashup’i dekompositsiooni rollipõhisteks vaadeteks. Selleks jagatakse mashup väiksemateks vidinate komplektideks, tagades igale kasutajarollile komplekt just temale vajaminevatest vidinatest. Kuigi igal kasutajarollil võib olla erinev vaade kogu ärirakendusest, tagab käesolevas magistritöös pakutud lahendus suhtluse nende erinevate vaadete vahel. See on vajalik tagamaks mashup’i eksemplari ühtsust kõikide mashup’i vaadete vahel, olenemata sellest, millistest vidinatest antud kasutaja vaade koosneb. Lisaks pakub käesolev magistritöö välja lahenduse toetamaks mitut eksemplari samast vidinapõhisest ärirakendusest ning toetamaks ärirakenduse oleku salvestamist ning taastamist. Kuna ärirakendused on suunatud lahendamaks kasutajate igapäevaseid ülesandeid, on vajalik, et kasutaja saaks valida olemasolevate mashup’i eksemplaride hulgast või alustada uut eksemplari. Lisaks on vajalik, et kasutaja saaks igal ajahetkel rakenduse kasutamise lõpetada selliselt, et hiljem rakenduse kasutamist jätkates oleks tagatud sama rakenduse olek, millest kasutamine katkestati. Väljapakutud lahenduse toimimist testitakse näidisrakendusega, mis realiseerib krediidihalduse protsessi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF