Vektormasinate paralleeliseerrimine

Nimi
Olga Agen
Kokkuvõte
Tugivektormasin (Support Vector Machine) on masinõppe meetod, mida kasutakse andmete klassifitseerimiseks. Binaarse klassifikatsiooni probleem seisneb sellise funktsiooni või mudeli leidmisel, mis oskaks ennustada, mis klassi etteantud punkt x kuulub. Mudeli treenimiseks kasutatakse treeningandmeid. Oma töös võrdlesime iteratiivsed ja paralleelseid tugivektormasina algoritmide implementatsioone. Uurimise käigus avastasime et paralleelsed algoritmid, nagu oligi oodatud, töötavad palju kiiremini kui iteratiivsed, seejuures valesti klassifitseeritud punktide arv ei suurene.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Oleg Batrashev, Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF