Brauseri laienduste turvaanalüüs

Nimi
Kristjan Krips
Kokkuvõte
Paljud tänapäevased brauserid võimaldavad funktsionaalsuse lisamist või muutmist laienduste kaudu. Rohkete võimaluste tõttu on laiendused muutunud kasutajate hulgas populaarseks ja see on toonud kaasa uued ründevektorid, mis ohustavad kasutajate turvalisust. Töös analüüsime populaarsemate veebibrauserite laienduste turvaarhitektuuri. Vaatleme Firefox 3.6, Google Chrome 5.0.360 ja Internet Explorer 8 laienduste ehitust ja nende turvalisust. Töö annab ülevaate vastavate brauserite laienduste arhitektuurilisest turvalisusest ja kirjeldab võimalikke ründevektoreid. Selgitame, kuidas on vastavate veebibrauserite koodiruum ja mälu kaitstud ja teeme kindlaks missuguseid õiguseid brauserite laiendused omavad. Uurime, kuidas on praegust laienduste arhitektuuri kasutades võimalik brausereid kompromiteerida ja kirjeldame sellega kaasnevaid riske. Selleks demonstreerime laiendusi, mis kompromiteerivad brauseri, näitamaks olemasoleva arhitektuuri puudujääke. Näitame erinevaid ründevektoreid ja kirjeldame nendele vastavaid ründestsenaariumeid. Töö tulemusena selguvad brauserite laienduste turvaarhitektuuri nõrkused. Nende leevendamiseks pakume välja lahendusi, mis parandavad turvaarhitektuuri. Töö tulemusena on võimalik brauserite kasutajaid informeerida olemasolevatest ohtudest ja teadvustada turvalisuse olulisusest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF