Microsoftʼi OneDrive ja Silverlightʼi võrdlus sarnaste tehnoloogiatega

Nimi
Ülari Laurson
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on võrrelda kahte Microsoftʼi tehnoloogiat teiste sarnaste tehnoloogiatega. Failide jagamise teenust OneDrive võrreldakse Google Driveʼiga ja Dropboxʼiga ning meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiat Silverlightʼi võrreldakse Adobe Flashʼiga. Failide jagamise teenuseid võrreldakse viie hindamiskriteeriumi alusel ja meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiaid analüüsitakse nelja hindamiskriteeriumi alusel. Failide jagamise teenustest kogus kõige rohkem punkte Google Drive, teiseks jäi OneDrive ja kõige vähem punkte kogus Dropbox. Meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiatest kogus kõige rohkem punkte Adobe Flash.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF