Loengut jälgiva üliõpilase tähelepanu muutumise analüüs ajuandmete abil

Nimi
Evert Nõlv
Kokkuvõte
Töö eesmärk on uurida üliõpilaste tähelepanu muutumist loengus ja kas loengus küsimuste esitamine suurendab üliõpilaste tähelepanu. 16 tudengile näidati loenguvideot ning samal ajal mõõdeti ja salvestati mobiilse Emotiv EPOC EEG seadmega üliõpilaste ajulaineid. Tähelepanu muutumise (kõrgete ja madalate sageduste suhe) andmed varieerusid palju ja statistiliselt olulist tähelepanu tõusu küsimuste esitamise järel antud töö ei leia.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Kristjan Korjus, Eno Tõnisson, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF