LEGO Mindstorms NXT'ga ühilduv vedeliku hägususe mõõtja

Nimi
Janar Sell
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õpilaste ja õpetajate jaoks eestikeelne õppematerjal LEGO Mindstorm NXT’ga ühilduvast vedeliku häguguse mõõtjast. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses selgitatakse vedeliku hägususe mõistet ning anduri tööpõhimõtet ja tuuakse välja erinevad viisid, kuidas vedeliku hägusust on võimalik mõõta. Teises peatükis kirjeldatakse Vernier’ vedeliku hägususe mõõtja tööpõhimõte ning kasutamine koos LEGO Mindstorms NXT baaskomplektiga. Kolmandas peatükis pakutakse välja kolm erineva raskusastmega ülesandeid, mida saab lahendada Vernier’ vedeliku hägususe mõõtjat kasutades.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad