arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms NXT'ga ühilduv vedeliku hägususe mõõtja
Nimi Janar Sell
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õpilaste ja õpetajate jaoks eestikeelne õppematerjal LEGO Mindstorm NXT’ga ühilduvast vedeliku häguguse mõõtjast. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses selgitatakse vedeliku hägususe mõistet ning anduri tööpõhimõtet ja tuuakse välja erinevad viisid, kuidas vedeliku hägusust on võimalik mõõta. Teises peatükis kirjeldatakse Vernier’ vedeliku hägususe mõõtja tööpõhimõte ning kasutamine koos LEGO Mindstorms NXT baaskomplektiga. Kolmandas peatükis pakutakse välja kolm erineva raskusastmega ülesandeid, mida saab lahendada Vernier’ vedeliku hägususe mõõtjat kasutades.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad