LEGO Mindstorms EV3 WiFi kasutamine

Nimi
Marjo Toomik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua põhjalik õppematerjal õpetajatele ja õpilastele LEGO Mindstorms EV3 WiFi kasutamise kohta. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse WiFi mõistet ja selle kasutusalasid. Selgitatakse traadita kohtvõrgu turvalisust ning võrgu loomist. Teises osas antakse ülevaade Edimax EW-7811UN ja NetGear WNA1100 WiFi adapterite ja neid tootvate firmade kohta. Katsetatakse adapterite ühilduvust EV3 robotiga ja roboti WiFi võrguga ühendamist. Kolmandas osas käsitletakse uurimuse käigus tekkinud tähelepanekuid ning esitatakse kaks erineva raskusastmega ülesannet, mis on seotud LEGO Mindstorms EV3 WiFi kasutamisega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad