LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv WiFi sensor

Nimi
Rain Aavisto
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada õppematerjal ettevõtte Dexter Industries poolt loodud WiFi sensorist ning selle ühildamisest LEGO Mindstorms NXT robotiga. Töö sisu on jaotatud kolme peatükki. Esimesena antakse ülevaade WiFi päritolust ja selle levikust. Teises peatükis heidetakse pilk WiFi sensori tehnilistele detailidele ning selle NXT’le paigaldamise protsessile. Viimaks vaadeldakse, milliseid ülesandeid ja protseduure mainitud sensori ja NXT roboti koostöös sooritada saab.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF