arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv WiFi sensor
Nimi Rain Aavisto
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada õppematerjal ettevõtte Dexter Industries poolt loodud WiFi sensorist ning selle ühildamisest LEGO Mindstorms NXT robotiga. Töö sisu on jaotatud kolme peatükki. Esimesena antakse ülevaade WiFi päritolust ja selle levikust. Teises peatükis heidetakse pilk WiFi sensori tehnilistele detailidele ning selle NXT’le paigaldamise protsessile. Viimaks vaadeldakse, milliseid ülesandeid ja protseduure mainitud sensori ja NXT roboti koostöös sooritada saab.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2014
PDF