JavaScripti graafide raamistike võrdlus

Nimi
Artur Käpp
Kokkuvõte
Keeruliste JavaScripti visualisatsioonide tegemine brauserites võib olla vägagi resurssikulukas. Antud töö võrdleb visualisatsioonide kõige algelisemat kuju – graafikud. Võrreldes nelja erinevat JavaScripti graafikute loomise raamistiku, saame vastused küsimustele, milline alus sobib kõige paremini Internetis graafikute loomiseks ning kuidas antud raamistikud üksteisest erinevad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad