arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JavaScripti graafide raamistike võrdlus
Nimi Artur Käpp
Kokkuvõte Keeruliste JavaScripti visualisatsioonide tegemine brauserites võib olla vägagi resurssikulukas. Antud töö võrdleb visualisatsioonide kõige algelisemat kuju – graafikud. Võrreldes nelja erinevat JavaScripti graafikute loomise raamistiku, saame vastused küsimustele, milline alus sobib kõige paremini Internetis graafikute loomiseks ning kuidas antud raamistikud üksteisest erinevad.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad