Turvalise ühisarvutuse protokollid kõrgtaseme programmeerimiskeelest

Nimi
Sander Siim
Kokkuvõte
Turvalise ühisarvutuse abil on võimalik sooritada privaatsust säilitavaid arvutusi mitmelt osapoolelt kogutud andmetega. Tänapäeva digitaalses maailmas on andmete konfidentsiaalsuse tagamine üha raskemini teostatav. Turvalise ühisarvutuse meetodid nagu ühissalastus ja Yao sogastatud loogikaskeemid võimaldavad teostada privaatsust säilitavaid arvutusprotokolle, mis ei lekita konfidentsiaalseid sisendandmeid. Aditiivne ühissalastuse skeem on väga efektiivne algebraliste ringide tehete sooritamiseks fikseeritud bitilaiusega andmetüüpide peal. Samas on seda kasutades raske ehitada protokolle, mis nõuavad paindlikumaid bititaseme operatsioone. Yao sogastatud loogikaskeemide meetod töötab aga igasuguse bitilaiusega andmete peal ja võimaldab väärtustada mistahes Boole'i funktsioone. Neid kahte meetodit koos kasutades ehitame turvalise hübriidprotokolli, mis kujutab endast üldist meetodit privaatsust säilitavate arvutuste teostamiseks bitikaupa ühissalastatud andmete peal. Loogikaskeeme vajalikeks arvutusteks on lihtne saada kahe kaasaegse turvalise ühisarvutuse jaoks mõeldud kompilaatori abil, mis muundavad C programmi loogikaskeemiks --- PCF ja CBMC-GC. Meie hübriidprotokolli prototüüp privaatsust säilitaval arvutusplatvormil Sharemind saavutab praktilisi jõudlustulemusi, mis on võrreldavad teiste kaasaegsete lahendustega. Lisaks kahe osapoolega arvutustele pakub meie prototüüp võimekust teostada mitmekesiseid arvutusi üldises turvalise ühisarvutuse arvutusmudelis. Hübriidprotokoll ja loogikaskeemide kompilaatorid võimaldavad koos kasutades lihtsalt ja efektiivselt luua üldkasutatavaid turvalise ühisarvutuse protokolle mistahes Boole'i funktsioonide väärtustamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dan Bogdanov, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF