Müra eemaldamine SAR piltidelt kasutades NL-means algoritmi MapReduce mudelil

Nimi
Jevgeni Võssotski
Kokkuvõte
Maapinna skaneerimise ja uurimisega tegutsevate satelliitide süsteemide üheks suureks probleemiks on müra, mis esineb elektromagnetiliselt (i.e. radarite poolt) saadud piltidel. Selle probleemi lahenduse üheks suunaks on müra vähendamise filtrid, mida rakendatakse töötlemata andmetele. On tõestatud, et filtreerimisalgoritm Non-Local Means annab väga head filtreerimistulemused. Seevastu aga on teada, et see algoritm nõuab suurt arvutusvõimsust. Käesolevas töös sellelle probleemile lähendatakse paralleelarvutuse metoodikaga hajusarvutuse raamistiku Apache Hadoop abil. On näidatud, et müra vähenemise meetodit Non-Local Means saab edukalt adapteerida käivitamiseks MapReduce hajumudelina. Meetodi skaleerimise hindamiseks on läbiviidud eksperimendid testpiltidega. Need katsed kinnitavad meetodi kõrget efektiivsust (16 protsessoritega klastri puhul on saavutatud 13.14x kiirendus) ja näitavad platvormi Hadoop positiivset potentsiaali piltide massiliseks töötlemiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF