LDPC koodide paarsuskontrolli maatriksite optimiseerimine

Nimi
Yauhen Yakimenka
Kokkuvõte
Madala tihedusega paarsuskontroll (LDPC) on laialdaselt kasutusel kommunikatsioonis tänu oma suurepärasele praktilisele võimekusele. LDPC koodi vigade tõenäosust iteratiivse dekodeerimise puhul binaarsel kustutuskanalil määrab klass kombinatoorseid objekte, nimega peatamise rühm. Väikese suurusega peatamise rühmad on dekodeerija vigade põhjuseks. Peatamise liiasust määratletakse kui minimaalset ridade arvu paarsuskontrolli koodi maatriksis, mille puhul pole selles väikesi peatuse rühmi. Han, Siegel ja Vardy kasutavad üld binaarse lineaarkoodi ülemise piiri peatamiste liiasuse tuletamiseks tõenäosuslikku analüüsi. Need piirid on teadaolevalt parimad paljude koodi perekondade puhul. Selles töös me parendame Hani, Siegeli ja Vardy tulemusi modifitseerides selleks nende analüüsi. Meie lähenemine erineb sellepoolest, et me valime mõistlikult esimese ja teise rea paarsuskontrolli maatriksis ja siis läheme edasi tõenäosusliku analüüsiga. Numbrilised väärtused kinnitavad seda, et piirid mis on määratletud selles töös on paremad Hani, Siegeli ja Vardy omadest kahe koodi puhul: laiendatud Golay koodis ja kvadraatses jääk koodis pikkusega 48.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF