Sotsiaalvõrgustikes pakutavate toodete tarvituselevõtu ennustamine kasutajate võrgustikuväärtuse abil

Nimi
Ilya Verenich
Kokkuvõte
Käesolevas töös uurime uue toote kasutuselevõtmist sotsiaalvõrgustikus, eesmärgiga tuvastada grupp kasutajaid kellele suunatud turunduskampaania oleks võimalikult suure efektiivsusega ning mille tagajärjel suureneks toote kasutajate arv. Alusmudelina kasutame olemasolevat meetodit hindamaks kasutajate individuaalset tõenäosust toote kasutuselevõtuks. Mudelit treenitakse ja hinnatakse ajaliselt eraldatud andmetel. Saadud mudeli täpsus on oluliselt parem kui kasutada juhuslikku arvamist. Mudeli analüüsil avastame, et eksisteerib tugev surve kaaslastelt toote kasutuselevõtuks. Me hindame kasutajate omavahelist mõju üksteisele analüüsides ajaliselt korreleeritud toote tarvituselevõtu omadusi. Me rakendame seda mudelis, mis tuvastab mõjukad kasutajad võrgustikus, kellel on võime veenda oma kaaslasi toodet kasutama. Töös tutvustame kasutaja kasulikkuse mõistet, mis ühendab kasutaja individuaalse tõenäosuse toote kasutuselevõtuks ja tema võimalikku mõju kaaslastele võrgustikus. Kasutades simuleeritud turunduskampaaniat andmetel, me näitame, et sihtides sama arvu kasutajaid, on kõrge kasulikkusega kasutajate sihtimise tulemusena tootel rohkem uusi kasutajaid kui kasutada ainult kasutaja individuaalse tõenäosuse või mõjupõhist mudelit, mis kinnitab meetodi suuremat praktilist väärtust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Riivo Kikas, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF