Asukohapõhiste veebisündmuste algoritmid (Twitteri andmete näitel)

Nimi
Vjatšeslav Krõšin
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö raames on katsetatud erinevate algoritmide jõudlust Twitteri andmete põhjal. Töö eesmärgiks on testida algoritmide pädevust suurte andmete protses-simisel (kaardil kuvamisel) ja püüda andmeid kiiresti lõppkasutajani viia nii, et nad oleks sobivalt filtreeritud ja klasterdatud. Andmeid on võimalik kaardil näha nii agregee-ritud kujul, kui ka agregeerimata. Veebirakendusega on võimalik otsida andmeid vabalt valitava raadiusega. Andmete klasterdamisel ja kauguste arvutamisel on katsetatud eri-nevaid algoritme ja võrreldud nende kiirusi. Andmebaasi päringute kiirendamiseks on katsetatud lisaks indekseerimisele ka riistvaralisi muudatusi. Andmeteks on Tartu Üli-kooli poolt pakutud Twitteri andmed, kus on üle 24 miljoni kirjet.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Elis Kõivumägi
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad