Deklaratiivsete protsessimudelite avastamine sündmuste logist kasutades temporaalloogika päringuid

Nimi
Margus Räim
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö keskendub protsessile seatud piirangute avastamisele sündmuste logist, mida saab väljendada temporaalloogika abil. Piirangute avastamise meetodina kasutame temporaalloogika päringute kontrollimist sündmuste logi vastu. Temporaalloogika päring on modaalloogika avaldis, mis sisaldab muutujaid, mis võtavad oma väärtuse automaarpropositsioonide hulgast. Temporaalloogika päring käivitatakse vastu olekumasinat, mis on konstrueeritud sündmuste logi järgi. Päringu tulemuseks on kõik temporaalloogika avaldised, kus muutujad on asendatud kõikvõimalike automaarpropositsioonidega, mis muudavad avaldise tõeseks antud olekumasinas. See meetod ei vaja protsessi piirangute avastamiseks negatiivseid näiteid (protsessi juhtumid, mis ei tohi aset leida) sündmuste logis nagu osa avaldatuid meetodeid vajab. See meetod samuti laiendab võimalike avastatavate piirangute hulka võrreldes olemas olevate meetoditega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio M. Maggi
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF