Satelliidi ESTCube-1 missioonijuhtimissüsteemi turvalisuse parendamine

Nimi
John Okugbeni
Kokkuvõte
Lühikokkuvõte ESTCube-1 on Eesti esimene satelliit ja ühtlasi onta ehitatud tervenisti üliõpilaste poolt. ESTCube-1 paljudestallsüsteemidest on üks osa missioonijuhtimissüsteemist (ingl. k.Mission Control System- MCS). Missioonijuhtimise tarkvara on modulaarne, moodulid võivad asuda erinevates serverites. Praeguses seadistusestöötab enamik moodulitest vaikimisi konfiguratsiooniseadetes ja mõnel juhul ei ole andmed piisavalt kaitstud – näiteks suhtlevad osad komponendidilma turvalise võrguühenduseta. Käesoleva töö eesmärk on süstemaatiliselt läheneda missioonijuhtimise süsteemi kui terviku turvalisusele ja leida lahendus senisest paremini turvatud süsteemi seadistamiseks. Töö koosneb järgnevatest sammudest:kirjeldada ESTCube-1 missioonijuhtimissüsteemi arhitektuuri, analüüsida kõikide süsteemi moodulite turvalahenduste võimalusi, rakendada leitud terviklahendus missioonijuhtimissüsteemi turvalahendustetestkeskkonnas, katsetadaja kontrollida süsteemi tööd uues seadistuses. Töös valitud lahendus võimaldab turvalisiühendusi erinevate moodulite vahel ja krüpteerib salvestatud andmed. Andmetele juurdepääsu saab piirata ka kasutajapõhiselt. Kokkuvõttes võib missioonijuhtimissüsteemi tarkvara panna tööle avatud ligipääsuga üle Interneti. Seni kasutatud lahendus tugines VPN ja SSH tunnelitele, mis on küll sobiliksüsteemi arenduseks, aga käesolev lahendus võimaldab süsteemile turvalise ligipääsu satelliidi opereerimise igapäevatöös. Võtmesõnad: ESTCube-1, Mission Control System, CubeSat, Hummingbird, Atlassian Crowd, Mongodb, Oracle 11g, Apache ActiveMQ, Jetty Web Server
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
M.Sc. Urmas Kvell
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF