LEGO Mindstorms EV3 komplektiga ühilduv kompassandur

Nimi
Silver Mazko
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada eestikeelne õppematerjal LEGO Mindstorms NXT ja EV3’ga ühilduvale firma Dexter Industries poolt loodud kompassandurile. Andurit saab kasutada LEGO Mindstorms roboti juhtimiseks maa magnetvälja suhtes. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas tutvustatakse erinevaid tüüpe kompasse, selgitatakse magnetkompasside tööpõhimõte ning antakse ülevaade magnetomeetritest. Teises osas tutvustatakse firma Dexter Industries poolt toodetud kompassandurit ning selgitatakse selle kasutamist koos LEGO Mindstorms EV3 komplektiga ja selle programmeerimist EV3 arenduskeskkonnas. Kolmandas osas on esitatud kompassandurile erineva raskustasemega ülesanded koos lahendustega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Taavi Duvin, Anne Villems, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad