Akka teegil põhinev laboriinfosüsteemi vahevara

Nimi
Lembit Gerz
Kokkuvõte
Andmevahetus meditsiiniliste analüsaatoritega on oluline osa igast laboriinfosüsteemist. Analüsaatorid ja infosüsteem vahetavad andmeid nagu näiteks analüüside tulemused, tellimused ja patsiendi informatsioon. Suure koormusega laborites teostatakse analüüse ööpäevaringselt, mistõttutu võib käsitsi andmete sisestamine pudelikaelaks labori töös. Et suurendada laboripersonali efektiivsust ning inimeksimusi, tuleb andmevahetus automatiseerida. Tehniliste piirangute ja andmevahetusprotokollide rohkuse tõttu kasutatakse sageli vahevara tarkvara, mis vahendab andmevahetust laboriinfosüsteemi ja analüsaatorite vahel. Katkestus andmevahetuses võib põhjustada rahalist kahju või isegi ohtu elule. Seega tuleb vahevara arendamisel arvesse võtta teatud nõudeid, et see oleks usaldusväärne ja hallatav. See bakalaureusetöö annab ülevaate laboriinfosüsteemi ja analüsaatorite liidestamisest ning selle käigus valmib Akka teegil baseeruv vahevara prototüüp. Prototüübi ühe osana implementeeritakse ka liidestus ühe hüpoteetilise analüsaatori ja laboriinfosüsteemi vahel. Prototüübi näitel analüüsitakse, kuivõrd on Akka teek sobilik implementeerimaks vahevara, mis rahuldab nõudeid nagu veataluvus, paralleelsus ning koodi taaskasutatavus. Tulemusena valmivat prototüüpi on võimalik kasutada raamistikuna, millel toetudes saab implementeerida liidestusi erinevate analüsaatorite ja laboriinfosüsteemide jaoks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Naved Ahmed
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad