Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs

Nimi
Eliise Talvaru
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida Eesti E-tervise Sihtasutuse Patsiendiportaali kasutatavust ja pakkuda välja võimalusi selle parandamiseks. Selleks korraldati kvalitatiivne uurimus, milles küsiti portaali potentsiaalsetelt kasutajatelt arvamust ja hinnanguid keskkonna erinevate aspektide kohta ning paluti täita Patsiendiportaali testkeskkonnas kindlad ülesanded. Uurimuse tulemuste, töö alguses kirjeldatud veebirakenduste kasutajaliideste heade tavade ja autori tähelepanekute põhjal toodi välja Patsiendiportaali puudujäägid ning pakuti välja võimalikud lahendused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Erkki Leego, Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF