Visuaalse programmeerimise mooduli lisamine NXCEesti rakendusele

Nimi
Johannes Ait
Kokkuvõte
NXCEesti on 2012. aastal loodud platvormiülene NXC kasutamise rakendus, millega saab luua programme LEGO Mindstorms NXT robotitele. Käesoleva töö raames lisati NXCEesti rakendusele visuaalse programmeerimise moodul, mis võimaldab LEGO Mindstorms NXT robotitele programme luua graafiliste plokkide ühendamise kauda. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade visuaalsest programmeerimisest ja selle ajaloost. Teises osas tutvustatakse olemasolevat rakendust NXCEesti. Kolmandas peatükis kirjeldatakse töö käigus NXCEesti rakendusele tehtud muudatusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF