Seadmelt-seadmele mobiilsed mängud

Nimi
Mihkel Visnapuu
Kokkuvõte
Tänu läbimurretele mobiilsete seadmete ja sotsiaalvõrgustikes vastastikuse mobiilse suhtlemise valdkondades on seadmelt-seadmele (ingl. k. device-to-device) mobiilsed mängud muutunud aktuaalseks trendiks. Selleks, et säästa rakenduste poolt nõutavat energiat ja kiirendada nende reaktsiooniaega, on võimalikuks vahendiks kasutada koodi mahalaadimist pilve vahendusel või seadmelt-seadmele. Teatavasti on andmevahetuses eelistatud madal latentsusaeg, mille tõttu on seadmelt-seadmele mahalaadimine sobilikum. Sellegipoolest ei ole lähedal asuvale seadmele mahalaadimine praktikas otstarbekas, sest kasutaja ei pruugi olla nõus teise seadme poolt edastatud ülesande lahendamises, kuna sellega kaasneb lisanduv energia kadu. Antud töös läheneme probleemile uuest küljest: selle asemel, et lasta teisel seadmel töö ära teha on võimalik kasutada juba lahendatud ülesannete tulemusi. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks arendati välja raamistik ja teostati juhtumiuuring. Valideerimise tulemusele põhinedes leidsime, et lähedal asuvate, omavahel ühendatud seadmete puhul on võimalik vähendada rakenduse koormust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Huber Flores, Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF