Tööriistad tarkvaraprojekti andmete kogumiseks ja integreerimiseks

Nimi
Ilgün Ilgün
Kokkuvõte
Sotsiaalmeedial on tänapäeval suur roll ühiskonnas ja tarkvaraarendusprotsessis. Iga päevaga kasvab sotsiaalmeedia vahendusel suhtlevate ja oma elu ja tööprotsesse kajastavate inimeste arv. Erinevalt möödunud sajandist on palju lihtsam integreerida meeskondasid isegi siis kui neid lahutab ookean. Tööriistad nagu JIRA, TFS ja Bugzilla on loodud just sel eesmärgil: meeskondade integreerimine ja tarkvaraarenduse protsessis osalejate elu lihtsustamine. Selle magistritöö eesmärk on siduda sotsiaalmeedia muutustehaldusega ning analüüsida nende vahelisi seoseid. Selles töös loodi ühine mudel muutustehalduse ja sotsiaalmeedia jaoks. Mudelite loomiseks ja ühendamiseks kasutati pöördprojekteerimist. Pärast ühise mudeli loomist, kirjutati adapterid sotsiaalmeediast ja muudatustehaldusest andmete ühisesse mudelisse laadimiseks. Muudatustehalduse ja sotsiaalmeedia kanalite andmete ühendamisega saadud andmestikul teostati näidisanalüüs. Analüüs näitas, et avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektidesse panustajad suhtlevad IRC ja e-maili listide teel ning 76% IRC kasutajatest on ka aktiivsed muudatustehalduse kasutajad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF