arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


VDE integreerimine F2F raamistikku
Nimi Märt Bakhoff
Kokkuvõte See lõputöö kirjeldab sõpradevahelise arvutuste raamistikule (F2F framework ) uue laien- duse lisamist, mis võimaldab virtuaalsete hajusate võrguühenduste (VDE ) loomist. F2F raamistik on Tartu Ülikooli hajussüsteemide grupis arendatav tarkvara, mis võimaldab luua privaatseid pilvelahendusi kasutades võrdõiguslike võrgusõlmede (P2P network ) võrgustikke. F2F kasutab oma võrgustike loomiseks olemasolevad sotsiaalvõrgustikke ja sõnumivahetusprotokolle, mis võimaldavad sõlmedevahelist andmevahetust ja täiendavate ühenduste loomist. Sellised ühendused ei ole veakindlad ja on kättesaadavad ainult läbi F2F programmeerimisliidese. Siin kirjeldatav lahendus kasutab VDE tehnoloogiat, et F2F võrgustikule hea jõudluse, veakindluse ja STP protokolli toega virtuaalne Ethernet võrk lisada. Pakutav virtuaalne võrk on disainitud hõlpsalt F2F raamistikus kasutata- vate virtualiseerimistehnoloogiatega integreeruma. Realisatsioon kombineerib Bologna Ülikoolis arendatud vde2 projekti tarkvara, mitteblokeeruva sisend-väljundi mudeli ja F2F raamistiku sõlmedevahelised ühendused. Lõpptulemusena on F2F raamistiku ka- sutajatel võimalik üles seada täisfunktsionaalne virtuaalne Ethernet võrk, mille saab liidestada erinevate virtuaalmasinatega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Artjom Lind, MSc; Prof. Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2015
PDF