arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Algajate ja ekspertide äriprotsessi mudelite võrdlus
Nimi Mihkel Alavere
Kokkuvõte Viimase kümnekonna aasta jooksul on äriprotsesside modelleerimine saanud järjest suurema tähelepanu osaliseks, kuna see võimaldab ettevõtetel analüüsida, täiustada ja seirata äriprotsesse. Niisiis võimaldavad kvaliteetsed äriprotsesside mudelid firma efektiivsust tõsta. Senised uuringud on aga näidanud, et äriringkonnas kasutatavate mudelite kvaliteet varieerub kõvasti. Need uuringud on peaasjalikult keskendunud kogenud äriprotsesside loojatele, samas kui algajate tüüpilised vead on jäänud tähelepanuta. Just algajate tavalisemate vigade uurimine on aga kasulik, et tõhustada õppematerjalide arendamist. Käesolev töö sisaldab kahte uuringut, mille eesmärk on pakkuda vastuseid nendele küsimustele. Esimene neist uurib algajate poolt tehtud äriprotsesside mudeleid ja selgitab välja, milliseid vigu nad kõige enam teevad. Teine uuring võrdleb algajate ja professionaalide poolt tehtud mudeleid ja toob välja erinevused nende vahel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas, Matthias Kunze
Kaitsmise aasta 2015
PDF