Teenuspõhine analüüsiprotsess ja -dokumentatsioon teenusorienteeritud arhitektuuriga süsteemi arendamiseks

Nimi
Karl Kuusk
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade analüüsiprotsessist, mida saab kasutada teenusorienteeritud süsteemide arendamisel. Töö raames vaadeldakse analüüsiprotsessi juhul, kui arendatav süsteem ei ole teenusorienteeritud arhitektuuriga ning kõrvutatakse seda analüüsiprotsessiga, kus süsteem arendatakse teenusorienteeritud arhitektuuri põhimõtteid silmas pidades. Autor on lisanud näited dokumentatsiooni kohta, mida saab kirjeldatud analüüsiprotsessi toetamiseks kasutada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF