Praktikumimaterjal: staatiline koodianalüüs

Nimi
Kristine Leetberg
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua uus versioon staatilist koodianalüüsi tutvustavast praktikumimaterjalist, mida kasutatakse Tartu Ülikoolis aines “Tarkvara Testimine (MTAT.03.159)”. Töös kirjeldatakse nii peamisi põhjuseid muutusteks kui ka töö käigus valminud uuenenud materjale. Loodud materjale rakendati eelnimetatud aines ning neile antud tagasiside oli positiivne. Töö lõpeb tudengite antud tagasiside analüüsiga ning lisatud on ka soovitusi edasisteks parandusteks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF