arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: staatiline koodianalüüs
Nimi Kristine Leetberg
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua uus versioon staatilist koodianalüüsi tutvustavast praktikumimaterjalist, mida kasutatakse Tartu Ülikoolis aines “Tarkvara Testimine (MTAT.03.159)”. Töös kirjeldatakse nii peamisi põhjuseid muutusteks kui ka töö käigus valminud uuenenud materjale. Loodud materjale rakendati eelnimetatud aines ning neile antud tagasiside oli positiivne. Töö lõpeb tudengite antud tagasiside analüüsiga ning lisatud on ka soovitusi edasisteks parandusteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2016
PDF