Peidetud veebilehtede leidmine aadressimallide abil

Nimi
Ago Allikmaa
Kokkuvõte
Lõputöö kirjeldab meetodit peidetud objektilehtede leidmiseks kasutades selleks veebiroomaja poolt leitud aadresside nimekirja. Aadresside põhjal leitakse URLide mallid, mille põhjal genereeritakse uusi aadresse. Selleks, et üks objektileht erinevate mallide hulka ei satuks, tuleb malle agregeerida nii, et ühte objektiseeriat esitavad mallid oleksid üheks malliks kokku pandud. Mallide agregeerimiseks tuvastatakse aadressidest osasid, mis ei mõjuta olulisel määral lehe sisu. Iga mall peab viitama ühele objektilehtede seeriale, milles objekti identifikaatoriks on arv. Selleks peab lõplik mall koosnema ühest numbrilisest muutujast ning ülejäänud osadele peab andma kindla väärtuse. Mallidest genereeritakse uusi aadresse kasutades numbriliste väärtuste hulgast puuduvaid arve, mis jäävad suurima ja väikseima teadaoleva objekti identifikaatori vahele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad